UŽOVKA OBOJKOVÁ

POZORNĚ SI PŘEČTI TEXT VLEVO. VYHLEDEJ Z NĚJ INFORMACE A DOPLŇ JE VPRAVO.
??? Užovka obojková je náš nejhojnější nejedovatý had. Samci dorůstají do jednoho metru, samice mívají ještě o dvacet cm více. Štíhlé tělo plynule přechází v ocas. Šupinatou pokožku svlékají během roku několikrát. Za hlavou má na každé straně žlutavou skvrnu připomínající obojek. Rozeklaným jazykem ohmatává potravu, oči má zakryty srostlými průhlednými víčky, také uši jsou zakryty šupinami. Vyskytuje se po celém území ČR, nejčastěji v blízkosti stojatých i tekoucích vod, v lužních lesích, někdy i v místech dalekood vody. Loví obojživelníky, drobné hlodavce i hmyz, občas rybky. V červenci až srpnu klade samice do listí, do děr na březích zpravidla 30 vajec. Mláďata se líhnou po dvou měsících, hned se podobají dospělému živočichu a musí se o sebe postarat. Na zimu zalézá hluboko pod zem. Patří mezi ohrožené druhy, je chráněna zákonem.
Užovka obojková dostala své jméno podle žlutavých za hlavou, které vypadají jako . Bát se jí nemusíme, je to had. Její tělo může dorůst i přes jeden . Pokožku má a za rok ji několikrát . Obývá celé území České , ale nejčastěji ji můžeme vidět v blízkosti , protože v ní loví , drobné i , občas . Mláďata užovek se vylíhnou až po měsících z , která samice nakladla do nebo listí. Užovka je chráněná.