SVALSTVO ČLOVĚKA

ROZHODNI SE, JESTLI JSOU TVRZENÍ PRAVDIVÁ NEBO NE.
???
Většina svalů se upíná na páteř.
Kdybychom se nepohybovali, svalstvo by nám ochablo.
Svaly umožňují tělu pohyb.
Nejdelší sval člověka se nazývá krejčovský.
Svaly srdce člověk ovládá svou vůlí.
Obličejové svaly umožňují těžkou práci.
Svaly na ruce ovládáme svou vůlí.
Svaly ke kostem připojují klouby.
Kulturista je sportovec, který má vyvinuté mohutné svalstvo.
Svalům neprospívá sport.
Svaly získávají energii ze vzduchu.
Svaly žaludku svou vůlí neovládáme.