SLUNEČNÍ SOUSTAVA

ROZHODNI SE, JESTLI JSOU TVRZENÍ PRAVDIVÁ NEBO NE.

???
Sluneční soustavu tvoří Slunce a jeho obíhající tělesa.
Slunce je chladná koule všelijakých plynů.
Slunce dává člověku světlo a teplo.
Hmotnost Slunce je 333 000 krát menší než Země.
Nejteplejší část Slunce je nitro, nazývá se jádro.
Průměr Slunce je asi 100 krát větší než Země.
Chladnější místa na Slunci jsou sluneční skvrny.
Slunce vydává silné gravitační pole.
Jupiter, Země, Slunce, Merkur a Uran jsou planety.
Planety Sluneční soustavy obíhají různou rychlostí.
V gravitačním poli Slunce obíhají i komety.
Na Slunce se dalekohledem nikdy nedíváme.
Slunce je Zemi nejvzdálenější hvězda.