ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
?????????
1    2                  
                  
                  
3                    
                  
       4           5    
     6               
  7                  
           8         
                  
                  
  9      10              
                  
 11                   
          12