OVOCNÉ STROMY A KEŘE

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
??? ??? ??? ??? ??? ???
      1            
      2            
             3     
         4   5        
6                  
  7        8          
     9             
                
     10             
11                  
        12          
                
          13        
    14     15           
          16        
17                  
          18