OBRATLOVCI - PTÁCI

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
     1     2     3        
  4    5        6         
7                   
        8         9    
                 
      10        11       
     12              
   13                
          14         
         15          
                 
16    17                 
                 
                 
     18