OBRATLOVCI - PLAZI

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
??? ??? ??? ??? ??? ???
1   2               3     4   
            5        
    6     7             
         8     9        
                  
10                    
                  
      11              
                  
         12