OBRATLOVCI - OBOJŽIVELNÍCI

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
         1         
        2          
3                  
        4          
   5    6             
       7           
   8               
9