MLOK SKVRNITÝ

POZORNĚ SI PŘEČTI TEXT VLEVO. VYHLEDEJ Z NĚJ INFORMACE A DOPLŇ JE VPRAVO.
??? Mlok dosahuje délky 15 - 20 cm, má zavalité tělo se širokou hlavou. Své nepřátele varuje černožlutým zbarvením. V případě nebezpečí vylučuje z bradavic na hřbetu ostrou čpavou tekutinu. Žije ve vlhkých lesích v podhůří a na horách, nejčastěji ho lze najít po děšti. Je to zvíře většinou noční. Jeho potravou jsou červi, pavouci, slimáci a hmyz.
Samičky snášejí vajíčka do vody, z nich se líhnou hned čtyřnozí pulci. Mlok skvrnitý je silně ohrožený druh ocasatého obojživelníka, je chráněn zákonem. Potřebuje totiž ke svému životu zcela nenarušená stanoviště s čistými prameny a potoky. Ochrana mloků proto závisí především na ochraně těchto vodních zdrojů.
Mlok skvrnitý žije ve lesích našich hor. Dorůstá délky až cm. Tělo má zbarvené se skvrnami. Když se cítí ohrožen, vylučuje ze hřbetních čpavou . Za potravou se vydává především v . Loví různé živočichy - , , a . Ke svému rozmnožování potřebuje potoky a tůňky. Je chráněný, jeho ochrana spočívá především v ochraně zdrojů.