KREVNÍ OBĚH

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.
???
     1    2      3       
  4             5     
                
     6             
     7       8        
 9                 
          10        
   11       12          
                
                
                
13