GRAVITAČNÍ SÍLA

Vyber z nabídky a správně doplň, teprve pak klikni na kontrolu.

???
???
Gravitační síla je síla, kterou se vzájemně každé předměty. Čím větší je hmotnost tělesa, tím je velikost gravitační síly. Čím větší je vzdálenost mezi tělesy, tím je velikost gravitační síly, kterou se tyto předměty přitahují. Planeta Země přitahuje všechna tělesa směrem ke svému , říkáme směrem dolů. Země přitahuje svou gravitační silou i tělesa, která se jí nedotýkají. Tento prostor kolem Země se nazývá gravitační . Čím má předmět větší hmotnost, tím silou je k Zemi přitahován. Jestliže se předmět od Země vzdaluje, velikost gravitační síly, kterou je k Zemi přitahován, je . Sílu měříme . Jednotka síly se nazývá .