ČLOVĚK - SOUČÁST PŘÍRODY

ROZHODNI SE, JESTLI JSOU TVRZENÍ PRAVDIVÁ NEBO NE.
Lovci mamutů


Doba kovů

Člověk je živá přírodnina, živočich, bezobratlý, savec.
Antropologie je věda o vývoji a původu člověka.
Člověk se vyvinul ze živočišných předchůdců.
Soška z pravěku byla nalezena v Dolních Věstonicích.
Architektura je věda zabývající se vykopávkami.
Nejstarší období vývoje lidstva se jmenuje pravěk.
První obydlí člověka byly chatrče.
Pralidé se živili sběrem lesních plodů a lovem zvěře.
Nejbližší žijící příbuzný člověka je šimpanz a tygr.
První nástroje vyráběl člověk ze dřeva, skla, kamene a kostí.
Aby se člověk dorozuměl, vyvinula se u něj vzpřímená chůze.
Oheň umí používat ze živočichů pouze člověk.