Lesní patra

Rozhodni se a doplň. Pak stiskni KONTROLA.
Nejvyšší patro STROMOVÉ tvoří koruny :Patro KEŘOVÉ je důležité pro hnízdění ptáků.
??? ??? ??? ???
stromy a stromy
??? ??? ??? ???
Je tvořeno hustými větvemi různých .
Přízemní patro je LESNÍ PODROST, tvoří ho:Nejnižší patro lesa je KOŘENOVÉ, tvoří ho:
??? ??? ??? ???
, , ,
??? ??? ??? ???
, , ,