Slunce a Země???

Datum, kdy je den a noc stejně dlouhá a další dny se prodlužují
Datum, kdy je den nejdelší a noc nejkratší
Datum, kdy je den a noc stejně dlouhá a další dny se zkracují
Datum, kdy je den nejkratší a noc nejdelší den
Dne 21.3. nastává jarní
Dne 21.6. nastává letní
Dne 23.9. nastává podzimní
Dne 21.12. nastává zimní
Doba, kdy Země oběhne jednou kolem Slunce
Jaro, léto, podzim, zima jsou
Doba, kdy se Země otočí jednou kolem své osy
Střídání ročních období způsobuje otáčení Země kolem
Střídání dne a noci způsobuje otáčení Země kolem
Na Sluncem osvětlené polokouli je část dne
Na Sluncem neosvětlené polokouli je část dne