Živá příroda na konci léta

Rozhodni se a doplň. Pak stiskni KONTROLA.
STĚHOVAVÍ ptáci .Jiná ZVÍŘATA si dělají .Z POLÍ už jsou sklizeny .
??? ??? ???
, ,
??? ??? ???
, ,
??? ??? ???
, ,
ROSTLINÁM v zahradě, v sadu, na poli, v lese dozrávají .Sbíráme jen HOUBY .
??? ??? ??? ??? ??? ???
, , , , ,
??? ??? ???
, ,