ZLOMKOVÉ DOMINO - 4.cvičení

Poskládej domino. Začni kliknutím na dominovou kartu, na které je zlomek se JMENOVATELEM OSM. Potom hledej kartu, která začíná obrázkem podle tohoto zlomku. Dál pokračuj stejným způsobem. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Když budeš mít vše hotovo, stiskni KONTROLA.