ZLOMKOVÉ DOMINO - 3.cvičení

Poskládej domino. Začni kliknutím na dominovou kartu, na které je NEJVĚTŠÍ JMENOVATEL. Potom hledej kartu, která začíná zlomkem, který pojmenovává barevnou část prvního obrázku. Dál pokračuj stejným způsobem. Spleteš-li se, vrať událost stiskem tlačítka ZPĚT. Když budeš mít vše hotovo, stiskni KONTROLA.