ZLOMKY - 2.cvičení

Zapiš zlomkem, jaká část tvaru je barevná a jaká je bílá. Pak stiskni KONTROLA.
OBRÁZEKbarevnábílá částOBRÁZEKbarevnábílá částOBRÁZEKbarevnábílá část
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????
?????????