SOUŘADNICE BODŮ

Urči polohu bodů pomocí SOUŘADNIC BODŮ. Nezapomeň, jako první se píše souřadnice na vodorovné ose x, pak souřadnice na svislé ose y. Místo hranaté závorky máme kulatou. Mezi číslicemi piš čárku. Pak stiskni KONTROLA.
???
A ()B ()
C ()D ()
E ()F ()
G ()H ()
I ()J ()
K ()L ()
M ()N ()