ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

Převeď římské číslice, třetí sloupeček je nejtěžší. Pak stiskni KONTROLA.
???Římské číslice (zápis podle písmen abecedy) se dnes používají pro číslice na hodinovém ciferníku, číslují se tak kapitoly v knihách, pořadí panovníků. Dodnes se používají římské číslice ve filmovém průmyslu k označení data vzniku filmu.


Pro snazší zapamatování se používá tato pomůcka: Ivan Vedl Xénii Lesní Cestou Do Města, kde první písmena určují jak jdou římské číslice po sobě.I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M=1000

Číslice se v čísle sčítají. Pouze v případech, kdy je menší číslice před větší, platí pravidlo pro pro odečítání - menší se od větší odčítá.
CIIDCXIXMMCMLXV
MXLDCCXLVIIMDCCCXLVI
MMXCCLXIXMDCVII
XIVMMDXIDCCCXCVII
XIXLXXXIVMDCXLVI
LXIICDLXXIXMMDCCXVIII
CCLIMXXVIICLXXXVIII
MCDCCCLXVIICCCXXXIII
LVIIDCXIMDCCLXXIV
XXXICDXXXIVDCCCLXXXI