PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ DO 1 000 000

Písemně odčítej. Do okének začni psát od jednotek a posunuj se na klávesnici šipkou vlevo, aby ses dostal na řád desítek. Tak pokračuj, až napíšeš všechny cifry výsledku. Nezapomeň nakonec udělat mezeru mezi řády stovek a tisíců, bude-li třeba i mezi statisíci a miliony. Pak stiskni KONTROLA.
249 461550 000720 080806 0041 000 000451 096
- 78 085- 87 260- 406 943- 59 048- 72 806- 238 905
2
642 800483 518769 243348 11242 581923 576
- 95 371- 342 679- 572 618- 96 476- 29 464- 748 638