PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ DO 1 000 000

Písemně odčítej. Do okének začni psát od jednotek a posunuj se na klávesnici šipkou vlevo, aby ses dostal na řád desítek. Tak pokračuj, až napíšeš všechny cifry výsledku. Nezapomeň nakonec udělat mezeru mezi řády stovek a tisíců, bude-li třeba i mezi statisíci a miliony. Pak stiskni KONTROLA.
39 41617 359135 685117 77999 99914 872
- 26 809- 15 877- 26 335- 59 687- 99 888- 5 908
2
457 236815 018963 147380 95386 640507 143
- 207 093- 584 998- 428 588- 122 369- 14 328- 93 488