PAMĚTNÉ DĚLENÍ SE ZBYTKEM

Vyděl zpaměti. Při dělení najdi nejblíže menší násobek dělitele a ten vyděl dělitelem. Zbytek urči dočítáním. Pak stiskni KONTROLA.
180 : 50 = zb.400 : 90 = zb.530 : 70 = zb.300 : 40 = zb.
260 : 40 = zb.650 : 70 = zb.470 : 60 = zb.130 : 80 = zb.
190 : 20 = zb.330 : 60 = zb.290 : 80 = zb.800 : 90 = zb.
2
350 : 40 = zb.510 : 80 = zb.770 : 80 = zb.220 : 60 = zb.
680 : 90 = zb.880 : 90 = zb.600 : 90 = zb.420 : 50 = zb.
740 : 80 = zb.270 : 50 = zb.390 : 90 = zb.510 : 70 = zb.