OBVOD A OBSAH ČTVERCE

Pozorně vypočítej a doplň chybějící údaje. Pak stiskni KONTROLA.
K výpočtu obsahu obdélníku a čtverce potřebujeme znát jejich rozměry.

???
???
STRANA aOBVOD oOBSAH S
6 cm cm cm2
cm40 cm cm2
cm cm64 cm2
5 dm dm dm2
mm80 mm mm2
m m49 m2
30 m m m2
dm160 dm dm2
700 m m m2
mm360 mm mm2
12 cm cm cm2
dm1 200 dm dm2