PÍSEMNÉ ODČÍTÁNÍ VELKÝCH ČÍSEL

Písemně odčítej. Do okének začni psát od jednotek a posunuj se na klávesnici šipkou vlevo, aby ses dostal na řád desítek. Tak pokračuj, až napíšeš všechny cifry výsledku. Nezapomeň nakonec udělat mezeru mezi řády stovek a tisíců, mezi statisíci a miliony. Pak stiskni KONTROLA.
1 285 36043 258 96636 877 95258 225 63693 557 50784 261 287
- 1 164 240- 146 854- 25 661 350- 45 106 421- 54 337 605- 345 199
2
2 854 63174 801 60063 000 000326 583 589996 354 800652 370 850
- 1 962 584- 3 894 532- 255 181- 14 223 441- 3 220 040- 551 372 331