POČETNÍ VÝKONY

Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU.

ZNÁŠ MATEMATICKÉ POJMY?

SČÍTÁNÍ


SČÍTANEC + SČÍTANEC = SOUČET

ODČÍTÁNÍ


MENŠENEC - MENŠITEL = ROZDÍL

NÁSOBENÍ


ČINITEL . ČINITEL = SOUČIN

DĚLENÍ


DĚLENEC : DĚLITEL = PODÍL


  1       2           
                
3                  
                
         4     5      
    6              
           7      8   
    9              
    10              
                
        11          
                

Vodorovně

2. Číslo, kterým dělíme
3. Číslo, které odčítáme
4. Znaménko pro sčítání
6. Znaménko pro dělení
7. Znaménko pro odčítání
10. Výsledek odčítání
11. Výsledek sčítání

Svisle

1. Číslo, kterým násobíme
2. Číslo, které máme dělit
3. Číslo, od kterého odčítáme
4. Výsledek dělení
5. Číslo, které přičítáme
8. Výsledek násobení
9. Znaménko pro násobení