ARITMETICKÝ PRŮMĚR

Aritmetický průměr čísel vypočítáme tak, že součet těchto čísel vydělíme jejich počtem.
1. Paní Libuše dostala prvních třech měsících roku plat 17 500Kč, 15 800Kč a 16 800Kč. Vypočítejte výši průměrného platu.

součet platů:

počet měsíců:

průměr: : =

2. V prodejně prodali za pět pracovních dní celkem 120kg citronů, 480 kg pomerančů a 320kg mandarinek. Kolik kg každého ovoce prodali průměrně za den?

průměrně prodali citronů: : = kg

průměrně pomerančů: : = kg

průměrně mandarinek: : = kg

3. Rodiče ušetřili v březnu 1 700Kč, v dubnu 2 000Kč, v květnu 2 100kč a v červnu 1 400Kč. Kolik korun ušetřili průměrně za měsíc?

součet Kč: počet měsíců:

průměr: : =

4. V atletickém desetiboji získal vítěz 8 930 bodů. Jaký byl jeho průměr za každou disciplínu?

součet bodů: počet disciplín:

průměr: : = bodů