ARITMETICKÝ PRŮMĚR

Aritmetický průměr čísel vypočítáme tak, že součet těchto čísel vydělíme jejich počtem.
DANÁ ČÍSLASOUČET ČÍSELPOČET ČÍSELARITMETICKÝ PRŮMĚR ČÍSEL
10, 7, 5, 8, 9, 6, 4
20, 70, 60, 80, 100, 30
30, 61, 27, 3, 19
9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81
500, 300, 600, 700, 400
166, 127, 140, 176, 236
220, 380, 350, 470, 130, 250
2 800, 5 100, 7 200, 900, 4 600
35 000, 1 800, 3 000, 8 200
300 200, 150 000, 106 000
250 000, 685 000, 85 000
36 538 000, 42 784 000