Rovnice na sčítání a odčítání s neznámou

Vyřeš rovnice. Při zápisu čísel dělej MEZERY mezi stovkami a tisíci. Pak stiskni KONTROLA.
a -3 500=5 000n +900=5 0002 300 +d=8 000
a=n=d=
a=n=d=
y -500=9 3008 900 -x=7 7004 000 +b=7 200
y=x=b=
y=x=b=