OBVOD ČTVERCE, OBDÉLNÍKU A TROJÚHELNÍKU

Vypočítej obvody nebo strany geometrických tvarů. Když budeš mít vše vyplněno, stiskni tlačítko KONTROLA.
OBVOD ČTVERCE je součet délek všech jeho stran. Výpočet: o = 4 . a
Strana čtverce: a =4cm15kmdm8mmm12cm
Obvod čtverce: o =cmkm28dmm200mmcm

OBVOD OBDÉLNÍKU je součet délek všech jeho stran. Výpočet: o = 2 . (a+b)
Strana obdélníku: a =4cm8cmm2cm8dm7m
Strana obdélníku: b =12cm1dm54m32mm40cmm
Obvod obdélníku: o =cmcm120mmmcm40m

OBVOD TROJÚHELNÍKU je součet délek všech jeho stran. Výpočet: o = a + b + c
Strana trojúh: a =5cm11dm12cmmm8m20km
Strana trojúh: b =4cm15dmcm80mm7m18km
Strana trojúh: c =3cm14dm16cm90mmm12km
Obvod trojúh: o =cmdm48cm210mm20mkm