JEDNOTKY HMOTNOSTI

Doplň nebo převeď na dané jednotky hmotnosti. V zápisu čísel ODDĚLUJ MEZERAMI STOVKY A TISÍCE. Když budeš mít vše vyplněno, stiskni tlačítko KONTROLA.
3kg=3 0004t 30kg=kg7 800g=kg g
17t=17 00020kg 70g=g524 060kg=t kg
87 000g=875kg 120g=g340 007g=kg g
12 000kg=1260t 200kg=kg47 030kg=t kg
90 000g=90930t 40kg=kg183 060g=kg g