Příklady se závorkou

Početní výkony uzavřené v závorce provádíme nejdříve.
(27-9):3=7+(8.6)=
??????
:3=7+=