ZAOKROUHLOVÁNÍ NA DESÍTKY

Čísla správně zaokrouhli na desítky, pak stiskni KONTROLA.
Při zaokrouhlování čísla na desítky rozhoduje číslice na místě jednotek.
0, 1, 2, 3, 4 - zaokrouhlujeme DOLŮ - desítky ponecháme, jednotky mají 0.
5, 6, 7, 8, 9 - zaokrouhlujeme NAHORU - desítky zvětšíme o 1, jednotky mají 0.
27≐54≐33≐85≐9≐62≐46≐
72≐4≐95≐12≐86≐45≐17≐
84≐21≐63≐58≐47≐56≐5≐
91≐35≐48≐75≐11≐85≐29≐