Zaokrouhlování na STOVKY

Čísla správně zaokrouhli na stovky, pak stiskni KONTROLA.
Při zaokrouhlování čísla na stovky rozhoduje číslice na místě desítek.
0, 1, 2, 3, 4 - zaokrouhlujeme DOLŮ - stovky ponecháme, desítky i jednotky mají 0.
5, 6, 7, 8, 9 - zaokrouhlujeme NAHORU - stovky zvětšíme o 1, desítky i jednotky mají 0.
272≐544≐339≐857≐929≐602≐
792≐436≐95≐152≐986≐415≐
184≐521≐603≐581≐857≐256≐
951≐435≐778≐475≐111≐675≐