SLOVNÍ ÚLOHY

Vyřeš slovní úlohy. Nejdřív doplň zápis, pak počítej a odpověz.
Tatínek našel 27 hub. Petr našel třikrát méně hub než tatínek. Kolik hub našel Petr?
??? tatínek .................... hub
??? Petr ......... krát než ???
Petr našel ............... hub
Výpočet: Kontrola:
Odpověď: Petr našel hub.

??? Kolik našli hub celkem?
V: K:
O: Celkem našli hub.
Olina přečetla 7 knih. Milada přečetla dvakrát více než Olina. Kolik knih přečetla Milada?
??? Olina .......... knih
??? Milada ...... krát než ???
Milada přečetla ......... knih
Výpočet: Kontrola:
Odpověď: Milada přečetla knih.

??? Kolik přečetly knih dohromady?
V: K:
O: Dohromady přečetly knih.