TROJÚHELNÍK - jeho vrcholy a strany

Délka čtverečku je 1 cm. Vrcholy a strany začni popisovat vždy dřívějším písmenem z abecedy.
??? Zapiš všechny trojúhelníky na obrázku:
 trojúhelníky: , a
 Které dva trojúhelníky mají jednu společnou stranu?
 Jsou to trojúhelníky a .
 Mají společnou stranu .
 Které dva trojúhelníky mají jeden společný vrchol?
 trojúhelníky a - společný vrchol
 trojúhelníky a - společný vrchol
 Které dva trojúhelníky mají dva společné vrcholy?
 trojúhelníky a - společné vrcholy a