TROJÚHELNÍK - jeho vrcholy a strany

Délka čtverečku je 1 cm. Vrcholy a strany začni popisovat vždy dřívějším písmenem z abecedy.
??? Vrcholy trojúhelníku ABC jsou: , , ,
 Strany trojúhelníku ABC jsou: , , ,
 Změř a doplň délky stran trojúhelníku ABC:
 ∣AB∣ = cm = mm
 ∣BC∣ = cm = mm
 ∣CD∣ = cm mm = mm + mm = mm
 Body, které náleží trojúhelníku ABC, jsou:
 , ,
 Body, které nenáleží trojúhelníku ABC, jsou:
 , ,