Počítáme po desíti a po stech

42142942
751761811
303403803
274284354
187587687