Stovky, desítky a jednotky čísla

Doplň počet J = jednotek, D = desítek, S = stovek a T = tisíců, které má znázorněné číslo. Neobsahuje-li číslo číslici daného řádu piš pomlčku. Mezi tisíci a jednotkami piš mezeru.
Číslo pomocí korun, desetikorun, stokorun a tisícikorun.TSDJčíslo
??? ??? ??? ?????????????????????
??? ??? ??? ??? ??? ??? ????????????
??? ??? ??? ??? ??? ???????????????
???
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????