SLOŽENÉ SLOVNÍ ÚLOHY

Vyřeš slovní úlohy. Nejdřív doplň zápis, pak počítej a odpověz.
V lese rostlo 72 smrků. Dřevorubci vysekali 3 řady po 6 smrcích. Kolik smrků zůstalo růst v lese?
??? rostlo smrků ....................
??? pokáceli smrků ......... řady po
zůstalo smrků ...............
Výpočet: ==
Kontrola: ==
Odpověď: V lese zůstalo smrků.
Na parkovišti stálo 14 autobusů. Auta parkovala ve 2 řadách po 9. Kolik dopravních prostředků tam parkovalo?
??? autobusů ..........
??? aut ...... řady po
dopravních prostředků .........
Výpočet: ==
Kontrola:
==
Odpověď: Na parkovišti stálo vozidel.
??? Sestavíme jeden složený příklad se závorkou nebo bez závorky. Nevyznačíme-li závorky, provádíme vždy násobení a dělení před sčítáním a odčítáním.