Sčítání dvojciferných čísel s přechodem zpaměti

Rozlož druhého sčítance na desítky a jednotky, pak postupně přičítej k prvnímu sčítanci.
26+48=52+29=
??????
26++=52++=