Sčítání dvojciferných čísel bez přechodu zpaměti

Rozlož druhého sčítance na desítky a jednotky, pak postupně přičítej k prvnímu sčítanci.
46+21=35+54=
??????
46++=35++=