Písemné sčítání trojciferných čísel

Počítej zdola nahoru. Nejprve sečti jednotky, pak desítky, nakonec stovky. Posunuj se na klávesnicí šipkou vlevo, aby ses dostal z jednotek na řád desítek, stovek.
Zkoušku správnosti sčítání proveď hned za příkladem záměnou sčítanců.
524k: 712k: 172k: 460k:
243    167    314    126