Písemné sčítání dvojciferných čísel

Počítej zdola nahoru. Nejprve sečti jednotky, pak desítky. Posunuj se na klávesnici šipkou vlevo, aby ses dostal z jednotek na řád desítek, stovek. Pak stiskni KONTROLA.
Zkoušku správnosti sčítání proveď záměnou sčítanců.
713436674563274226
284321324322613753