Písemné odčítání trojciferných čísel

Počítej zdola nahoru tzv. dočítáním. Počítáme: 5 a kolik chybí do 7? Nejprve vypočítáme jednotky. Posunuj se na klávesnici šipkou vlevo, dostaneš se z jednotek na desítky, stovky.
Zkoušku správnosti při odčítání proveď sečtením rozdílu a menšitele.
  697k:   734k:   849k:   659k:
-245    -221    -513    -254