Písemné odčítání dvojciferných čísel

Počítej zdola nahoru tzv. dočítáním. Počítáme: 5 a kolik chybí do 8? Nejprve vypočítáme jednotky, pak desítky. Posunuj se na klávesnici šipkou vlevo, aby ses dostal z jednotek na řád desítek, stovek. Pak stiskni KONTROLA.
Zkoušku správnosti při odčítání proveď sečtením rozdílu a menšitele.
  78  84  56  97  69  47  83  76  98
-25-61-34-73-54-36-63-62-45