OBDÉLNÍK - jeho vrcholy a strany

Délka čtverečku je 1 cm. Vrcholy a strany začni popisovat vždy dřívějším písmenem z abecedy.
??? Vrcholy obdélníku KLMN: , , , ,
 Strany obdélniku KLMN: , , , ,
 Rovnoběžné strany: ,
 Dvojice kolmých stran: , , , ,
 Délka stran obdélníku: ∣KL∣ = cm = mm
 ∣LM∣ = cm = mm
 ∣MN∣ = cm = mm
 ∣NK∣ = cm = mm
 Body, které náleží obdélníku: , , ,
 Body, které nenáleží obdélníku KLMN: ,