NÁSOBENÍ STEM

Vynásob, zaměň pořadí činitelů a vypočítej. Pak stiskni KONTROLA.
3 . 100 = 300     100 . 3 = 300
Násobíme-li číslo stem, k danému číslu připíšeme dvě nuly.
4.100=
6.100=
10.100=
8.100=
5.100=
100.2=
100.7=
100.1=
100.9=
100.3=