NÁSOBENÍ OSMI

Přečti si pokyny a vypočítej. Pak stiskni KONTROLA.
???????????????    nebo ???????????????
Zaměníme-li pořadí činitelů, jejich součin se .
Co už umíme? Vypočítej a změň pořadí činitelů.
8.1=
8.2=
8.3=
8.4=
8.5=
CO SE MUSÍME NAUČIT? Sečti, pak vynásob.
8.6=
8.7=
8+8+8+8+8
+8+8+8=
8+8+8+8+8+8
+8+8+8=
8+8+8+8+8+8
+8+8+8+8=
.8=.8=.8=