NÁSOBENÍ SEDMI

Přečti si pokyny a vypočítej. Pak stiskni KONTROLA.
???????????????    nebo ???????????????
Zaměníme-li pořadí činitelů, jejich součin se .
Co už umíme? Vypočítej a změň pořadí činitelů.
7.1=
7.2=
7.3=
7.4=
7.5=
CO SE MUSÍME NAUČIT? Příklad sečti, pak napiš jako násobení.
7.6=
7+7+7+7+7
+7+7=
7+7+7+7+7
+7+7+7=
7+7+7+7+7+7
+7+7+7=
7+7+7+7+7+7
+7+7+7+7=
.7=.7=.7=.7=